Montag, 7. Januar 2013

THÔNG TIN số 64, tháng 01 . 2013

THÔNG TIN số 64, tháng 01 . 2013

1. Tin Việt Nam:
- Xử phúc thẩm người yêu nước
- Xử án nhà báo Hoàng Khương
- Việt Nam 2012 – TRƯƠNG DUY NHẤT
3. Top ten ấn tượng 2012 – TRƯƠNG DUY NHẤT
3. Vụ án Đoàn Văn Vươn – Sự trả thù thấp hèn – MINH DIỆN
5. Họ Đoàn ai oán khúc – BÙI VĂN BỒNG
6. Phương Uyên bị khởi tố hình sự – Tin BBC
7. Nguyễn Phương Uyên, tôi có thể làm gì cho em ? – HẠ ĐÌNH NGUYÊN
8. LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM
9. Quốc hội nhẩy múa theo đồng chí mếu và đồng chí X: “Nguyễn Như Vân” muôn năm !– ÂU DƯƠNG THỆ
13. Diễn văn thắng cử của Obama – Người dịch NGUYỄN KHOA THÁI ANH
15. Hãnh tiến trên sự nói dối hoành tráng – HẠ ĐÌNH NGUYÊN
18. Những lời nói hay đã không còn hay nữa – TRƯƠNG DUY NHẤT
19. “Tôi tiếp tục tố cáo…”  – LÊ HIẾU ĐẰNG
19. Tản mạn về cha Stêphanô Chân Tín – Lm NGUYỄN VĂN KHẢI
25. Gia đình Tổ quốc, Gia đình Dân tộc – Lm NGUYỄN NGỌC TỈNH
28. Thành Kính Phân Ưu – Về Hòa thượng Thích Hộ Giác – Tỳ kheo GIÁC ĐẲNG
29. Phục hồi Hiệp định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực ? – NGUYỄN QUỐC KHẢI
31. Tiến lên trong đa dạng – HÀ SĨ PHU
33. Cùng lên tiếng “Chúng tôi là nhân dân” – BÙI TÍN
34. München 20.10.2012: Một ngày thu nắng đẹp – HÀ TRẦN
36. Vài cảm nghĩ qua các hoạt động của hội đoàn sinh viên VN trên nước Đức – BÙI LỘC
36. Tại sao nên xem “Bên Thắng Cuộc” ? – NGUYỄN QUANG DUY
38. Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất – NGUYỄN QUANG DUY
42. TRANG TIẾNG ĐỨC:
42. “Wir erwarten Verbesserung der Menschenrechtslage in Vietnam”
43. Über Forum Vietnam 21
44. Pressemitteilung des Forums Vietnam 21
44. Über das Vietnam-Zentrum-Hannover e.V.

Thư từ liên lạc / Kontakt:
THÔNG TIN
Postfach 6266
D-30062 Hannover
Germany
* Có thể tìm đọc THÔNG TIN trên Website:
 http://www.kulturzentrum-faust.de/index.php?article_id=2597

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen