Samstag, 17. November 2012

Catholic activists warn


from "Forum Vietnam21"

www.vietnam21.de

--------------------------------

Catholic activists warn of "alarming" human rights violations in Vietnam

15.11.2012 (AsiaNews) Hanoi - The situation of human rights and individual freedoms, the process of democratization of the country, far from having improved seem to continuously worsen and are affecting political, economic and financial, relations with foreign countries and within the same society. These are the findings from a new report by the National Commission for Justice and Peace of the Vietnamese Catholic Church, recently sent to the Vietnamese bishops' conference. [read more]


Cambodia: Hun Sen Promoting, Rewarding Killers
Obama Should Make Ending 20 Years of Impunity Central Goal of Upcoming Visit

13.11.2012 (HRW) Cambodian Prime Minister Hun Sen’s violent and authoritarian rule over more than two decades has resulted in countless killings and other serious abuses that have gone unpunished, Human Rights Watch said in a new report today. 

President Barack Obama should use his November trip to Cambodia, the first ever by a United States president, to publicly demand systematic reforms and an end to impunity for abusive officials  [read more] - [tiếng Việt]


Uỷ Ban Công Lý Và Hòa Bình: VN vi phạm nhân quyền nặng nề, dùng bạo lực "côn đồ” ngày càng nhiều

16/11/2012 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Tình hình nhân quyền, quyền tự do cá nhân cũng như tiến trình dân chủ hóa đã càng ngày càng trở nên trầm trọng và có ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế tài chính, quan hệ với nước ngoài và ngay cả trong xã hội. 

Đây là những nhận định trong một bản phúc trình của Ủy ban Công Lý và Hòa Bình đã gửi đến Hội Đồng giám mục Việt Nam đầu tháng 11/2012. Bản phúc trình này chứa đựng nhiều chỉ trích hơn so với bản nhận định hồi tháng 5 vừa qua. Đây là một "báo động" về việc xử án bất công với những sự kiện cụ thể như vụ xét xử ba thanh niên Công Giáo tại Vinh ngày 29/09/2012 và vụ xử các Bloggers ngày 24/9 cũng như các vụ khiếu kiện về đất đai ngày càng gia tăng mà không đuợc giải quyết thỏa đáng trong khi những người phản kháng bị chụp mũ “bị kích động của thế lực thù địch”. [xem thêm]

Campuchia: Hun Sen thăng chức và tưởng thưởng những kẻ sát nhân Obama cần đặt việc chấm dứt tình trạng bao che tồn tại trong suốt 20 năm qua làm mục tiêu chính trong chuyến thăm sắp tới

13/11/2012 (Diễn Đàn Việt Nam 21) Trong một phúc trình mới phổ biến Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố rằng trong hơn hai thập niên qua, chính quyền độc tài, tàn bạo của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gây ra vô số cái chết và các thảm cảnh khác mà không ai phải chịu trách nhiệm. 

Tổng thống Obama cần tranh thủ chuyến thăm Campuchia trong tháng Mười Một, với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm chính thức Vương quốc này, để công khai yêu cầu cải tổ một cách có hệ thống và chấm dứt tình trạng bao che đối với các quan chức lạm quyền. [xem thêm] - [english]


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen